#logningsbekendtgørelsen

Med logningsbekendtgørelsen kriminaliseres hele Danmarks befolkning og udsættes for ubegrundet overvågning og registrering i et svimlende omfang: Per 2012 gemmes der 900 millioner oplysninger om danskerne hvert år. Aflyttet har registreret logningsbkendtgørelsen siden februar 2012.

Læs hele loven bag her!

Fra Bitbureauet: Justitsministeren har sendt et lovforslag i høring vedrørende revision af de danske tele- og internetlogningsregler.

Ministeren ønsker igen, igen, igen, igen, at udsætte revisionen af lovgivningen. Denne gang helt frem til folketingsåret 2014-15. Dette sker til trods for at et flertal i Folketinget sidste år krævede at der kom en revision i år.

Det vil således være fjerde gang at ministeren vil udskyde revisionen:

Efter § 8 i lov nr. 378 af 6. juni 2002 (anti-terrorpakke I) skulle justitsministeren i folketingsåret 2005-06 fremsætte forslag om revision af retsplejelovens § 786, stk. 4.

Ved § 7 i lov nr. 542 af 8. juni 2006 (anti-terrorpakke II) blev revisionen udskudt til folketingsåret 2009-10.

Ved lov nr. 650 af 15. juni 2010 blev revisionen udskudt til folketingsåret 2011-12

Ved lov nr. 573 af 18. juni 2012 blev revisionen udskudt til folketingsåret 2012-13

Ved lovforslaget ønskes revisionen udskudt til folketingsåret 2014-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>