Naivt at tro.

For føste gang i meget lang tid har vi rent faktisk et emne som transcenderer de ligegyldige og farlige politiske farver.
Noget som de såkaldte yderfløje burde og kan samles om.
Den reelle trussel imod alle danskere.
En trussel som er ligeglad med hudfarve og religion.
En trussel som ikke hæfter sig ved politiske tilhørsforhold eller sexuelle præferencer.
Høj og lav, god og ond, barn og voxen. skeptisk og naiv, troende eller vidende.
Den massive aflytning som forgår lige under vores fingerspidser differentierer ikke imellem nogen modpoler.
Den aflytter bare. Uden fordømmelse. Uden følelse. Uden tro.

Dette er det kolde kolde faktum i min verden.
Det er en fornuftig konklusion på en helvedes masse informationer som er blevet mig tilegnet.
Det er en logisk distancering på alle ‘sandheder’ bygget på tro og ikke fornuft.
Det er deduktionen, at alt kan være falsk og jo mere det er bygget på officielle forvisninger, jo større er sandsyndligheden for deres usandhed.
Absolute sandheder findes kun og kun kun i matematikken. Alt andet har en sandsynlighed for at være falsk. Og der stoler jeg kun og kun kun på min egen intuition, logik og sunde fornuft.

Det er enten falsk eller sandt.

Alting.

Man KAN ikke underdele løgn. Ligesom at man ikke kan underdele sandhed.

Det er ENTEN falsk eller sandt. ( Nødløgn er stadig en løgn ).

Og eftersom jeg kun har dette ene liv af mit, så er det mit forpulede ansvar kun og kun kun at drage mine egne konklusioner udfra den viden som nu engang er mig forundt.

Men jeg stoler aldrig og kun aldrig på andres udsagn, med mindre at de giver fornuftig og logisk mening. Og jeg tror aldrig. Mine konklusioner, sande eller falske, er bygget på den viden som jeg har tillært mig og et intellektuel, fornuftigt refleksion.

ALDRIG Zenia Stampes ”det kan jeg ikke forestille mig”. Eller Thornings ”Vi er blevet forsikret om bla bla bla”. <— /FlameRant.

”Det er naivt at tro…!!!”
Øhh, ja det siger jo ligesom sigselv. Det er fucking naivt at tro.

Og det Danmark som jeg er vokset op i, mellem de mennesker som af en eller anden årsag beboer dette lille geografiske smørhul på 55° nordlig bredde, 10° øst.
Vi som befolker danernes land er Danskere i den imaginære-guds nåde.

Er det ikke dem som DF burde slås for? Er det ikke en del af dem som alle burde slås for.

Jeg elsker hvor jeg kommer fra, jeg elsker vores fælles kulturelle sindelag.

Jeg elsker at vi altid har fundet en fornuftig og medmenneskelig løsning på vores problemer. Jeg elsker vores praktiskisme. Vores sundefornuft.

Politik er ikke en lige linje med fucking modpoler.

Det er populistisk demokrati som er det.

Det demokrati vi som mennesker har tilkæmpet os er en ring. Men ved indførelsen af populistisk demokrati kan vi opdele folk i grupper, som så kan bekæmpe hindanden for dette eller hint.
Alt imendens den politiske lup forstørre de arbitrære og ligegyldige ‘problemer’ som det er gavnligt for ‘systemet’ at fokusere på for at bibeholde grupperingerne, fløjene, adskillelsen, hadet og intolerancen, frygten og alle de andre fortolkninger af ”Divide et Impera” ! .
Det som almindelige anstændige borgere i dette land gerne vil have er vel for helvede bare en fredelig sameksistens, tryghed, samhørighed, harmoni med sine medmennesker.
Og der har det repræsentative demokrati løbet sin kurs. Med evolutionen af internetsne er det ‘demokrati’ som vi lever under, blevet forældet.
Dette er kernen af cyber-krig og fred.
At der nu er udviklet værktøjer som sagtens kan løse alle de store problemer vi som menneskehed står overfor, men bliver brugt til at fucking bureaukrati og mickromanagement.
Af frygt? Af grådighed?. Af inkompetence?. Af naivitet?.
Det er underordnet. Motivet og aktørende er for så vidt underordnet, da det altid kun kan være spekulationer, og derved fejlbehæftet.
Så kan der ikke træffes endegyldige faktuelle konklusioner.
Vi ved bare at disse ting sker og de sker nu. Uden fordømmelse og uden tro.
Hvis vi løser de store problemer i bunden, så skal alle andre små-problemer nok blive løst henadvejen.
Og god gammel sund dansk innovation, opfindsomhed og sundfornuft er et rigtigt fucking godt sted at starte.
Vi i Freja’s sal, eller Aphrodite’s sal, eller Venus’ sal har ALDRIG underlagt os andre uden god grund. Uden fornuftig grund. Og har ALTID søgt imod anstændigheden.
At aflytte alle Danskeres informationer er at stjæle vores suverænitet, vores selvstændighed, vores anstændighed.
Og uden den, hvad er vi så???

/Kærlighed

/nx