Retskendelse? Ikke for FE…?

Statsministeren har indrømmet det: Danmark samarbejder med ‘udenlandske efterretningstjenester’, ellers kan vi nemlig ikke ‘forhindre terror’, sagde hun torsdag den 31. oktober til Ritzau, i formuleringer der iøvrigt er helt på linie med dem, NSA selv har anbefalet i deres tale-papir, der blev opfanget af Al Jazeera og senere lækket.
Men de to ting har naturligvis intet med hinanden at gøre.
- Som justitsministeren også har sagt det, så har vi klare regler på det her område i Danmark. Og det betyder altså, at hvis en borger i Danmark skal telefon-aflyttes, så skal der en dommerkendelse til, siger statsministeren.
https://s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/documents/813055/nsa-talking-points.pdf
Og justitsministeren har også været ude og berolige: »Dette samarbejde sker naturligvis inden for lovens rammer. Det betyder, at hvis der i forbindelse med dette samarbejde foretages aflytning af telefoner eller lignende i Danmark, så sker det i overensstemmelse med retsplejelovens regler – for eksempel kræver det en dommerkendelse,« siger Morten Bødskov til Berlingske.
Både han og statsministeren har altså travlt med på den ene side at komme med den ret uundgåelige indrømmelse, at Danmark samarbejder med udenlandske efterretningtjenester, og hermed, må man formode, også NSA. På den anden side forsikrer de os om, at det foregår helt efter reglerne og KUN med DOMMERKENDELSE.
Begge parter er i det her tilfælde på ret skker grund, for med mindre forsvarsloven om ‘krigstilstand i Danmark’ er aktiveret SKAL der retskendelse til før enhver aflytning som PET foretager.

Forsvarsloven ER interessant. For nu kommer der en anden spiller med. I forsvarslovens § 17 hedder det: ‘Under krig eller andre ekstraordinære forhold kan forsvarsministeren uden retskendelse træffe foranstaltninger som omhandlet i grundlovens § 72 over for telefonsamtaler, postforsendelser og anden kommunikation, regulere og kontrollere sejlads og fiskeri inden for dansk søterritorium og uden for dette udøve kontrol med danske skibes sejlads og regulere og kontrollere lufttrafik inden for dansk luftrum og uden for dette udøve kontrol med danske flys lufttrafik.’
Det betyder kort sagt, at under krigstilstand gælder ingen brev-hemmelighed.
Det er der flere, der har spekuleret over siden DK gik i krig i Afghanistan. Og to tidligere chefer for PET har begge samstemmende fortalt, at ‘FE kan aflytte alt’ under henvisning til deltagelse i ‘krigen mod terror’.
Tidligere operativ chef i PET, Hans-Jørgen Bonnichesen, sagde i december 2012 til DR:
‘Danskernes telefonsamtaler og kommunikation på internettet kan uden videre blive aflyttet og gemt af Forsvarets Efterretningstjeneste, FE. Og oplysningerne kan FE lovligt give videre til Politiets Efterretnings Tjeneste, PET, der ikke selv må overvåge borgerne uden en retskendelse. Det viser en gennemgang af forsvarsloven, som Orientering på P1 har lavet og som bekræftes af Hans Jørgen Bonnichsen, der er tidligere operativ chef i PET:
- Det er korrekt forstået. Domstolskontrollen kommer kun i det øjeblik, hvis der indledes en strafferetslig efterforskning, siger han…..
- Det kan være hvis du bruger din mobiltelefon. Det kan være, hvis du bruger din internetkommunikation. Det kan være kommunikation ude i den ydre verden, som foregår mellem militære enheder via deres kommunikationssystemer. Alle mulighederne står åbne for at hente alt ned fra luften, som har betydning for Forsvarets Efterretningstjenestes virke.’

(Fra artiklen: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/12/27/133626.htm))
Og hvad har betydning for Forsvarets Efterretningstjenestes virke? Temmelig meget, hvis man skal tro en anden tidligere PET-chef:
‘Ole Stig Andersen siger til (Amnesty-)bladet, at han ikke i tvivl om, at kampen mod terror opfylder betingelsen “krig eller andre ekstraordinære forhold”.
Han understreger, at han ikke ved, om efterretningstjenesten rent faktisk gennemfører en omfattende overvågning. Men han er ikke i tvivl om, at den har ressourcerne til det.
- Og hvis man kan og må, hvorfor skulle man så ikke gøre det, spørger han.’

(Fra artiklen: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/11/28/062950.htm)
Så mens vi journalister har travlt med at gø af Helle Thorning-Schmidt og den øverste chef for PET, Morten Bødskov, så er der altså en vi har glemt: Forsvarsministeren.
Ligenu hedder han Nicolai Wammen og han har holdt forbavsende lav profil i denne sag.
Måske fordi den ser noget mere speget ud i hans hjørne. Vammen er nemlig chef for FE, Forsvarets Efterretningstjeneste.
Og her behøver man altså ikke nogen retskendelser for at aflytte danskere. Og endnu mere interessant: Man kan videregive alle oplysninger til PET. UDEN at involvere nogen dommer.
30. maj 2013 vedtager folketinget den seneste udgave af ‘Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)’.
I kapitel 2 hedder det: Ԥ 3.
Stk. 1.
Forsvarets Efterretningstjeneste kan indsamle og indhente oplysninger, der kan have betydning for tjenestens efterretningsmæssige virksomhed.
Stk. 2.
Ved den i stk. 1 nævnte virksomhed rettet mod forhold i udlandet kan tjenesten medtage oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer og personer, der opholder sig i Danmark.
Stk. 3.
Forsvarets Efterretningstjeneste kan indsamle og indhente oplysninger, der er nødvendige for tjenestens øvrige virksomhed.

§ 4….
Stk. 2.
Forsvarets Efterretningstjeneste kan behandle en-
hver personoplysning vedrørende en i Danmark hjemmehørende fysisk person, hvis behandlingen
1) sker med samtykke,
2)må antages at have betydning for varetagelsen af tjenestens opgaver efter § 1, stk. 1 og 4, eller
3)er nødvendig for varetagelsen af tjenestens opgaver efter § 1, stk. 2.

Og så kommer det interessante: Disse oplysninger kan nemlig videregives. Til PET.

Ԥ 7. Forsvarets Efterretningstjeneste kan videregive oplysninger
til Politiets Efterretningstjeneste, hvis videregivelsen kan have betydning for varetagelsen af tjenesternes opgaver’

Undertegnede er ikke jurist – men umiddelbart virker det somom vi journalister gør op af det forkerte træ – Bødskov og PET – når det hele potentielt finder sted hos forsvarsministeriet og FE…Og måske er det også det der er meningen? Hvad ved jeg?
FE har iøvrigt allerede DERES forsikringer parat:
Her hedder det – som i forsvarsloven – at:
“Det foreslås, at der i forsvarslovens § 13, stk. 3, skabes udtrykkelig hjemmel til, at Forsvarets Efterretningstjenestes efterretningsindhentning rettet mod forhold i udlandet også kan medtage oplysninger om danske statsborgere og personer, der opholder sig i Danmark.”
“Formålet med bestemmelsen er at skabe udtrykkelig hjemmel til, at Forsvarets Efterretningstjeneste, som følge af sin almindelige opgavevaretagelse rettet mod forhold i udlandet, kan medtage oplysninger om danske statsborgere og personer, der opholder sig i Danmark, eller oplysninger, der i øvrigt har en dansk vinkel. Dette kan eksempelvis være oplysninger, der har relationer til terror, spredning af masseødelæggelsesvåben og anden grænseoverskridende kriminalitet.”
“Bestemmelsen omfatter personoplysninger om både danske og udenlandske statsborgere samt juridiske personer.”
Men der er – naturligvis – en kattelem:
“Det er ikke med lovforslaget hensigten at udvide Forsvarets Efterretningstjenestes opgaveportefølje til at rette fokus mod danske statsborgere eller personer, der opholder sig i Danmark.”
Men som man har set det mange gange før, når det handler om efterretningsvæsen: Hensigten, den kan hellige midlet.
Vi håber, det ikke er tilfældet her. Og at alt foregår i bedste ro og orden og i en god, sund, dansk ånd.

One thought on “Retskendelse? Ikke for FE…?

Comments are closed.