DATATILSYN: Kameraer peger direkte mod beboers indgangsdør

Har i forbindelse med tidligere skriv om redegørelse om TV-overvågning af boligforeninger, prist af justitsministeren, efterlyst mere materiale.
‘Kære Anders Kjærulff

Du har sendt en mail med 2 links – det ene er til den redegørelse, som Datatilsynet har sendt Justitsministeriet
http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/reu/bilag/176/1347702/index.htm
Jeg vedhæfter vores brev og den fremsendte redegørelse (altså den samme som er gengivet på Folketingets hjemmeside).

Med venlig hilsen’

Datatilsynet har fremsendt følgende: Bilag Rapport til JM [DOK216393]
Redegørelse til JM [DOK215678]
Citater:

‘Der blev imidlertid konstateret problemer bl.a. vedrørende:
• Overvågning i opgange, hvor kameraer pegede direkte mod beboeres indgangsdøre
• Overvågning af områder med almindelig færdsel, uden at tilladelse forelå
• Opbevaring af optagelser ud over de lovlige 30 dage
• Mangelfuld information om tv-overvågningen
• Datasikkerhed – skærm, der kunne ses af uvedkommende, manglende retningslinjer og manglende databehandleraftale. ‘

‘De fem boligorganisationer oplyste alle, at de alene har videregivet optagelser fra tv-overvågning til politiet.

På inspektionen hos Hørsholm Kokkedal konstaterede Datatilsynet, at det er muligt for tilfældigt tilstedeværende på ejendomskontoret at se live-optagelser fra tv-overvågningen. Det blev på ste-det aftalt, at skærmen med live-optagelser opstilles på en måde, så udenforstående personer, der kommer på ejendomskontoret ikke kan se optagelserne, og at skærmen eventuelt vil blive slukket.’

‘SAB oplyste, at sikkerhedsregler er under udarbejdelse, mens Askerød oplyste, at der på nuvæ-rende tidspunkt ikke foreligger skriftlige retningslinjer for, hvordan personoplysninger sikker-hedsmæssigt skal håndteres i forbindelse med tv-overvågning.

Det blev aftalt, at SAB udarbejder retningslinjer, der beskriver sikkerheden, mens det blev aftalt, at Askerød overvejer at indføre en skriftlig procedure for håndtering af optagelser i forbindelse med tv-overvågning.

9.2. I forhold til adgangen til optagelser fra tv-overvågningen oplyste alle fem boligorganisatio-ner, at live-billeder kan ses fra ejendomskontoret.

Askerød oplyste, at der også er adgang til live-billeder fra et serverrum, mens Baldersbo oplyste, at en databehandler ligeledes kan se live-billederne.’

’10. Databehandler
Askerød og Tranemosegård oplyste, at de ikke har en databehandler. Hørsholm Kokkedal og Bal-dersbo oplyste, at de benytter sig af en databehandler og har indgået en databehandleraftale. SAB oplyste, at behandling sker ved databehandlere, men at der ikke er indgået en databehandleraftale. Det blev aftalt med SAB, at boligorganisationen indgår en skriftlig databehandleraftale med eks-terne databehandlere.’

TV-overvågning: Hvor er redegørelsen?

I sidste uge var justitsminister Karen Hækkerup og senere Peter Skaarup i Politiken ude med en medie-melding om, at ‘TV-overvågning virker’, vi skal have mere af det og det er rigtig godt….det hele skulle angiveligt være baseret på en ‘redegørelse’ fra Datatilsynet og Rigspolitiet.
Information og BT og Berlingske skrev også om sagen – og jeg har nu støvet hele det der der internet igennem – det er stort – og fandt kun denne redegørelse på sølle tre sider løse antagelser, ‘stikprøvekontroller’ og udokumenterede påstande.

Alligevel konkluderer vores justistminister, Karen Hækkerup, at »Samlet set er der positive erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg, fordi det kan have en præventiv effekt. Flere politikredse har givet udtryk for, at tv-overvågning har skabt mere tryghed for borgerne i de berørte områder«.
Flere? Samlet set? Hvordan har man målt ‘tryghed’?
Kan nogen finde den rigtige redegørelse til mig?
Det kan da ikke være DEN her, man baserer de udtalelser på? Vel?
Eller datatilsynets gennemgang af mangelfuld opsætning af kameraerne i boligforeningerne?
Især ikke når der OGSÅ står: ‘I nogle områder har der dog enten ikke været
en målbar effekt eller ligefrem en stigning i antallet af anmeldelser’.
Hvilke områder? Hvor mange? Nej.
Tal, rigtige tal, dem står der slet ingen af…har nogen et bud på hvor de er blevet af?
NB: Har skrevet til Datatilsynet for at høre om der er mere substans et sted….opdaterer med svar, når det kommer.

Her er alternative links – mere komplicerede men også bedre underbyggede – om CCTV – fra vores broderland, England:
http://journalistsresource.org/studies/government/criminal-justice/surveillance-cameras-and-crime#

http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/reu/bilag/176/1347701/index.htm