SKJULT RAPPORT: Sådan kan Danmark køres med kunstig intelligens og algoritmer

I en rapport fra MICROSOFT og Lead Agency ridses en arbejds-vision for et algoritme og kunstig intelligens-drevet Danmark op via interviews med 25 ledere i det offentlige.
Rapporten har kortvarigt ligget på Miljøstyrelsens hjemmeside, men er nu fjernet derfra og findes kun i googles cache – link her(så længe det varer): https://mst.dk/media/173776/microsoft_rapport_raekkefoelge.pdf . Aflyttet har downloadet en kopi. Den kan læses herunder(I sort/hvid format af hensyn til plads): microsoft_rapport_raekkefoelge sh
I ropporten, som altså er lavet af to private firmaer, med Microsofts direktør som afsender og Sophie Løhde som visions-mager, fortæller embedsmænd og direktører fra et bredt spektrum af det offentlige Danmark om deres strategier for et AI-drevet Danmark.
Den mest kendte ‘case’ handler om at opspore langtidsledige via algoritmer og kunstig intelligens – et tiltag, der har affødt masser af kritik allerede – og altså allerede i rapporten her – som beskrivelse af det såkaldte ‘profilafklaringsredskab’- se screenshot.

Der tegner sig et meget klart billede af et embedsværk, der i den grad har ladet sig DISRUPTE, og et Danmark, der kommer til at være fundamentalt anderledes, end det vi kender i dag.
De store bevægelser er nemlig allerede igang – ikke mindst på sundhedsområdet: https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7219207/Algoritme-skal-hj%C3%A6lpe-l%C3%A6ger-med-at-redde-intensivpatienter – her, fra politiken.

Microsoft er som bekendt leveringsdygtige i mange af de løsninger, politikerne efterspørger – f.eks. CLOUDCOMPUTING – en rammeaftale til 2,2 mia.


Fra Rapporten:
Sophie Løhde, innovationsminister, har store forventninger:
‘Vi bruger allerede i dag kunstig intelligens flere steder i det offentlige til fx at effektivere og automatisere sagsbehandlingen, besvare henvendelser fra borgere og til forskellige kontrolopgaver, hvor teknologien kan hjælpe os med at gennemgå store mængder data på meget kort tid. Den udvikling vil kun blive forstærket de kommende år. Intelligente teknologier kan uden tvivl være med til at frigive tid og lette opgavepresset i den offentlige sektor og bidrage til at give bedre velfærd og service til borgerne. Kunstig intelligens vil også kunne gøre en positiv forskel på store velfærdsområder som eksem-pelvis sundhedsområdet. Her vil man bl.a. kunne bruge teknologien til at stille sygdomsdiagnoser og foreslå behandlingsplaner og til at vurdere risikoen for, at syge patienters situation forværres’
‘Men vi er generelt for langsomme til at tage teknologierne i brug og få udbredt digitale løsninger, som allerede er prøvet af. Det kan være digitale lægekonsultationer, skærmbesøg i hjemmeplejen eller telemedicin, hvor sundhedspersonalet fx bruger digitale løsninger til at kommunikere med patienterne, foretage målinger af blodtryk og lignende.For at sætte skub i afprøvningen af nye teknologier og udbredelsen af velafprøvede digitale løsninger, har vi med den nye digitaliseringsreform etableret en ny investeringsfond. Og vi har også givet Center for Offentlig Innovation en ny rolle, hvor de skal være med til at sprede allerede afprøvede digitale løsninger i det offentlige.Vi skal tage de nye teknologier til os, fordi de kan være med til skabe mere effektivitet og kvalitet i vores opgaveløsning. Derfor håber jeg også, at man rundt om i det offentlige er opmærksom på teknologiernes muligheder og er parat til at afprøve fx kunstig intelligens.”
‘Maria Damborg-Hald, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen siger: ” Vi kommer fra en kultur, hvor det i mange sammenhænge har været vigtigere ikke at begå en fejl end at træffe modige og risikable beslutninger på et usikkert grundlag. Som embedsmænd handler vi jo ikke på egne vegne, vi disponerer skatteydernes penge og vi handler altid under et ministeransvar – vi er jo sat i verden for at hjælpe med at føre den til enhver tid siddende regerings politik ud i livet. Det er helt grundlæggende principper i embedsmandskulturen.”
Men selvom den offentlige sektor generelt er meget opmærksom på, at det er skatteborgernes penge som forvaltes og det store ansvar, der følger med, så har offentlige ledere ifølge Lars Ole Dybdal fra Rigspolitiet en pligt til at sikre endnu bed-re kvalitet: ”Vi er nødt til at forholde os til nye teknologier og nye måder at gøre tingene på. Hvis ikke vi gør det, så udvikler vi os ikke og så er risikoen for, at vi forspilder potentialet meget større end at vi ikke lykkes med et projekt,” siger han.”

STOP LUSKEBUKSERIET – tilfældige noter med mange udråbstegn til rant om DATAETIK, opført @KLUB 19.4.2018

Vi taler hele tiden om DATA. Data-Etik. Data-portabilitet. Datalæk. Data-drevet. Big Data.
Men DATA lyder så…’fluffy’ – det er noget, der ikke rigtig er der, noget, der ikke betyder noget.
Hele dette rum, er fyldt med data, der ikke giver nogen mening. De betyder først noget, når de er blevet ordnet og samlet på person-niveau i lange kolonner. Når man kan søge i dem og lave statistikker og udtræk. Når AI kan kigge på dem og finde mønstre.
Men så er det ikke længere data.
Så er det blevet et REGISTER.
Lad os holde op med at tale om DATA.
Lad os tale om REGISTRE!

REGISTRE ER VIDEN ER MAGT
. Registre er blevet brugt til at undertrykke og anholde og styre og dræbe befolkninger og lande og grupper af mennesker gennem århundreder. Vi ved hvad registre er. Registre er FARLIGE og skal omgås med ekstrem forsigtighed!

Engang var det kun CIA, NSA, KGB, FSB, MI5, FE og PET og alle de andre, der lavede registre..….nu er det en forretningsmodel og et forvaltningsprincip i staten, drevet af drømme om machinelearning, AI og Big Data.

Big Data=REGISTER.
Register=Profilering af mennesker og det at have en forretningsmodel, der kun handler om at lave og sælge registre over andre og profilere dem er SYGT, KLAMT, GRÆNSEOVERSKRIDENDE, LØGNAGTIGT og ØELÆGGENDE for tilliden mellem tech og mennesker!

Danmark bør stoppe med at forsøge at efterligne ekstremt dårlige overvågningskapitalistiske modeller fra Google og Facebook i en blind jagt på Disruption og Big Data.
Vi må vælge en bedre, mindre lusket vej, det kræver åbenhed og viljen til at spørge før man tager. Det bliver ikke nemt – men hvis det lykkes, er vi milevidt foran de andre.
TÆNK: Sådan gør vi ikke her i Danmark! Vi snager ikke. VI spionere ikke på hinanden.

RÅD: CHECK MED JER SELV: 
RAGER DET HER EGENTLIG ANDRE/MIG?

SAMMENLIGN MED IRl!

Ville i bryde jer om, at de her oplysninger blev printet ud og delt ud på gadehjørner til tilfældige? 

Ville det være ok, hvis jeg printede billeder af jeres børn fra Facebook og solgte dem på nettet – de var jo alligevel slået offentligt op?
At de blev indsamlet FYSISK af en person, der bankede på hjemme hos jer og bad om opdaterede billeder af jeres familie?
Hvad kan der ske, hvis oplysninger om jer pludselig overføres/bruges til andre formål?
Hvis I, som nogen, der laver registre opdager et nyt formål at bruge at bruge dem til – informerer I så dem, der står i det?

HUSK: 
Det er KLAMT og LUSKEBUKSET at spionere på andre! HOLD OP! SØG HJÆLP! STANDS!

VI har ikke brug for et datatilsyn, vi har brug for et REGISTERTILSYN!

EKSTRA:

A: VI STÅR OVER FOR MEGET STORE UDFORDRINGER MED SMARTE BYER/DIGITALISERET LIV. Computeren, et meget kraftigt værktøj, er nemlig især god til to ting: OVERVÅGNING og REGISTRE.

B: Vi bør definere hvad der er KRITISK DIGITAL INFRASTRUKTUR og få det under demokratisk, statslig kontrol!
Vi må derefter igang med (Gen)Opbygning af infrastruktur hvor vi også beholder analoge systemer – enten som backup eller simpelthen som løsningen

Drop dårlige IOT-løsninger med lav sikkerhed(scada)C: Bevar kontanter!
Adskil registre!


D: LAV EN REEL COST-BENEFIT ANALYSE AF DIGITALISERINGEN! NU!

E: SPØRG BORGERNE FØR DER LOGGES

F: LAV SÅ FÅ REGISTRE SOM MULIGT – SLET HVIS DE IKE LÆNGERE ER RELEVANTE!

G: DROP TELEFON- OG DATA-FETISCHISME


H: DET OFFENTLIGE UD AF FACEBOOK!


PS: TÆNK OVER, HVORDAN VI FÅR DANSKERNE LIDT LÆNGERE VÆK FRA SKÆRMEN – IKKE TÆTTERE PÅ DEN!

Anonyme Trivsels Målinger – på CPRnummer og gemt for evigt?


Undervisningsministeriet har siden 2015 indsamlet trivselsmålinger på skoler og gymnasier – det hed sig de var anonyme – men Politiken har afsløret at det ikke var tilfældet.
Her er et par links til de spørgsmål børn har svaret på – i den tro, svarene var anonyme:
Gymnasieelever: https://gymnasieskolen.dk/sites/default/files/Debat/Bilag-1-Anbefalet%20sp%C3%B8rgeramme%20til%20trivselsm%C3%A5ling%20p%C3%A5%20de%20gymnasiale%20uddannelser.pdf

Folkeskolen: https://www.emu.dk/sites/default/files/Sp%C3%B8rgeramme%204.-9.%20klasse_0.pdf

For at få børnene til at deltage, lavede man en glad video:
https://www.emu.dk/modul/hvorfor-er-trivselsm%C3%A5lingen-vigtig#

Om Trivselsmålinger: Kilde: Politiken:

Som led i folkeskolereformen (fra 2015) og gymnasiereformen (fra 2017) er der indført årlige trivselsmålinger, hvor hver elevs besvarelse af følsomme spørgsmål om bl.a. trivsel, sundhed og chikane fra 0. klasse til 3.g indsamles og gemmes til evig tid med cpr-nummer.
Ministeriet har siden 2015 præsenteret undersøgelsen for folkeskoleforældre som »anonym« og generelt undladt at oplyse om formålet med at indsamle data på cpr-niveau, om slettefrister og om de registreredes øvrige rettigheder, som beskrevet i persondatalovens paragraf 28.

FLERE LINKS: https://politiken.dk/indland/art6274921/Minister-uds%C3%A6tter-trivselsm%C3%A5ling-af-frygt-for-lovbrud

https://politiken.dk/indland/art6274654/Ensomhed-stress-og-sexchikane-kobles-snart-p%C3%A5-gymnasieelevers-cpr-nummer

FLASHBACK ECHELON: Rapporterne der blev glemt

I 1999 afleverede journalisten Duncan Campell en rapport til ‘Director General for Research of the European Parliament
(Scientific and Technical Options Assessment programme office)’ om overvågning af EU og riskoen for økonomisk spionage.
Den var første skud i en længere undersøgelse og vakte opsigt dengang – men blev, ligesom meget andet, glemt igen i september 2001, da 911 kom. Her er dens hovedkonklusioner:

  • Comprehensive systems exist to access, intercept and process every important modern form of communications, with few exceptions (section 2, technical annexe);
  • Contrary to reports in the press, effective “word spotting” search systems automatically to select telephone calls of intelligence interest are not yet available, despite 30 years of research. However, speaker recognition systems – in effect, “voiceprints” – have been developed and are deployed to recognise the speech of targeted individuals making international telephone calls;
  • Recent diplomatic initiatives by the United States government seeking European agreement to the “key escrow” system of cryptography masked intelligence collection requirements, and formed part of a long-term program which has undermined and continues to undermine the communications privacy of non-US nationals, including European governments, companies and citizens;
  • There is wide-ranging evidence indicating that major governments are routinely utilising communications intelligence to provide commercial advantage to companies and trade.

Læs det hele her: http://fas.org/irp/eprint/ic2000/ic2000.htm#Summary

Et ECHELON-UDVALG med parlamentarikeren Gerhard Scmidt i spidsen, kom med en række anbefalinger til EU-landene i løbet af 2001 – de vigtigste var:
1. Kraftig opfordring til regeringerne om at gå over til Open Source Software!
2. Indførsel og opfordring til brug at stærk kryptering – både hos borgere og institutioner.
Slutrapporten: http://fas.org/irp/program/process/rapport_echelon_en.pdf

I Danmark var den socialdemokratiske regering stærkt afvisende for en lokal undersøgelse:
“Det koster en masse penge at lave sådan en undersøgelse, og så tror man, at man får en hel masse at vide. Men man gør regning uden vært, for det er for vanskeligt at kortlægge, om der foregår spionage. Det er et meget vigtigt emne, men det er et slag i luften blot at lave en undersøgelse”, sagde Pia Gellerup, daværende erhvervsminister, S.
Alle ministre benægter kendskab til overvågningssystemet Echelon, dog indrømmer forsvarsministeren(Frank Jensen, S), at det danske forsvars efterretningstjeneste foretager aflytning og deltager i samarbejde med andre landes efterretningstjenester. Graden af dette samarbejde blev ikke præciseret.

Et NSA-MEMO, lækket af Edward Snowden, kom frem i august 2015 og beviser, at echelon var virkeligt.

TIDLIGERE I AFLYTTET OM ECHELON: http://www.radio24syv.dk/programmer/aflyttet/6454303/aflyttet-uge-25-2012/

 

Amerikansk professor: Betænkelig bevisførelse i CSC-sag


I april måned går Gottfried Svartholm Wargs ankesag i gang – han blev dømt 3 år og 6 måneders fængsel og udvist af Danmark for bestandig for sin rolle i danmarkshistoriens største hackersag mod CSC, hvor blandt andet kørekort-registeret, kriminalregisteret(indeholder alle danskeres forbrydelse de sidste 25 år) og cpr-registeret blev downloadet og ikke er set siden…
Professor David Thaw, ekspert i computerkriminalitet, jurist og professor ved University of Pittsburgh og Fellow på Information Society Project ved Yale, mener ikke beviserne i sagen var helt fine i kanten – faktisk ville flere af dem blive afvist i en amerikansk retssal.
- Fjernstyring af computere er noget helt reelt, og det er en stor fejl, hvis det latterliggøres og mistænkeliggøres overfor en jury, siger han blandt andet.
Den chatlog som Warg og den medtiltalte dansker også blev dømt på, er særligt problematisk. Den er redigeret(i uddrag) og ligger som en ren tekstfil uden yderligere oplysninger.
- Jeg kan konstruere en mail i dit navn, sendt til mig, hvor du fortæller mig om en kriminel handling du har begået. Det kan man også med en chat. Men med mindre en ret kan bevise, at den rent faktisk er sendt fra din computer via serverspor, er den mail eller chat ikke noget værd. Hvis anklagemyndigheden anvender en chat-log, der kun er med i uddrag og ikke kan redegøre for hvem der har deltaget, ville jeg ikke kunne bruge den i en amerikansk retssal, siger Thaw
Men det mest problematiske i sagen er i følge David Thaw, at det kun er CSCs eget, selvvalgte og betalte konsulentfirma, der har haft direkte adgang til den hackede mainframe:
- Det er meget betænkeligt, siger han.

HØR MERE HER I AFLYTTET: http://www.radio24syv.dk/programmer/aflyttet/11437139/aflyttet-uge-13-2015/

DAMD rammer EU: 1984 for Patient-Data

Euroscience skriver onsdag den 25.3.2005 om DAMD:

‘Consider the following scenario: You feel a little tired and unfit and you decide to have a talk with your doctor. During the talk, you mention your high consumption of alcohol, your erection problems – along with your personal problems with your wife – and your financial issues. After the talk, the doctor makes notes, recording key problems from the conversation. Then she recommends a blood test and she prescribes some medicine. All this information including the health data, the intimate personal problems, the social references together with the results of your blood tests and all prescribed medicines over the past seven years have been sent to a database and stored under your unique personal identity number. Neither you, nor your doctor, are aware of the way your data has been handled’

Read more: http://www.euroscientist.com/one-step-too-far-for-danish-legendary-transparency/#ixzz3VR6zvwEB
Artiklen henviser iøvrigt til Kulturminister Marianne Jelveds interview med aflyttet på radio24syv – ligger her som podcast/download:
http://www.radio24syv.dk/programmer/aflyttet/11019113/aflyttet-uge-10-2015/


Ulovligt at samle og dele sundhedsoplysninger uden patienters samtykke

AFLYTTET har siden oktober 2013 forsøgt at gøre opmærksom på, at der er problemer med indhentning af patientdata uden samtykke.
Nu ser det ud til, der er skred i tingene – herunder et gæsteindlæg ved Læge Trine Mikkelsen.


Baggrund: Som en del af den nye sundhedslov, vedtaget juni 2013, og trådt i kraft den 1. september, og seneste udmøntet i en bekendtgørelse, SKAL danske læger under mulig bødestraf diagnose-kode og indberette diagnoser på patienter til regionerne.
Flere læger, heriblandt Trine Jeppesen, har spurgt til muligheden for informeret samtykke fra patienterne, da sundhedsstyrelsen har ønsket at dele data med blandt andet Statens Serum Institut, og sælge dem til medicinalindustrien. Nye oplysninger, heriblandt et høringssvar fra Datatilsynet, gør det imidlertid klart, at det er ulovligt at dele data uden samtykke fra patienterne.
De må altså slet ikke samle oplysningerne ind.

ORDFORKLARING:
DAMD: Dansk Almen Medicinsk Database
DAK-E:De praktiserende lægers og regionernes fælles enhed for kvalitetsudvikling
DATAFANGST: Datafangst er et program, som installeres i den praktiserende læges journalsystem. Når der i klinikkens lægesystem indtastes strukturerede data, opsamler Datafangst løbende kopier af disse og sender dem til Dansk AlmenMedicinsk Database, DAMD. Det drejer sig om ICPC-diagnosekoder, medicinordinationer, ydelseskoder, laboratorieværdier, som indtastes i klinikken eller kommer ind fra eksterne laboratorier, henvisninger samt epikriser.
DSAM: Dansk Selskab for Almen Medicon

Gæsteindlæg: Trine Jeppesen

Høringssvarene til bekendtgørelsen om kodning og datafangst er blevet offentliggjort på høringsportalen.
Der er flere interessante svar, blandt andet svaret fra Datatilsynet, der i virkeligheden blot er et referat af en telefonsamtale, der er foregået mellem ministeriet og Datatilsynet. Der er 2 vigtige punkter som Datatilsynet lige har skullet minde ministeriet om i denne samtale.
Dels det faktum at DAMD kun er registreret anmeldt og godkendt som en DIABETES kvalitetsdatabase. Dels at deklarationer om alder, køn og medlemskab af fagselskaber er uforenelig med persondataloven kapitel 4 paragraf 5.

Det krævede en nærmere undersøgelse.

Det er således at den dataansvarlige for databehandlende DAMD, er Region Syd. Det kræver en forklaring.

Hvad vil det sige at være henholdsvis dataansvarlig og databehandler?

Den dataansvarlige er den, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler (på hvilken måde), der må foretages behandling af oplysninger. Det er med andre ord Region Syd der afgør til hvilket formål data i DAMD må behandles.

DAK-E er databehandler. Det centrale ved begrebet databehandler er, at databehandleren blot behandler oplysninger på den dataansvarliges vegne.

Her kommer første problem

Region Syd er som dataansvarlig forpligtet til at registrere og få godkendt, hvilke data og til hvilket formål DAMD skal behandle. De er forpligtet til at anmelde dette til den overordnede myndighed Datatilsynet. Datatilsynet har i den telefonsamtale, der er refereret til i høringssvaret, kontaktet sundhedsministeriet, for at gøre dem opmærksomme på, at region Syd aldrig har fået registreret og godkendt DAMD til andet end en DIABETES database. Det vil med andre ord sige, at det eneste læger lovligt kan indberette til DAMD er diagnoser og indikatorer vedrørende diabetes. Men fordi data nu er meget mere omfattende og samtidig bruges til andre formål, end de der fremgik af den oprindelige anmeldelse til Datatilsynet, så er DAMD ikke anmeldt eller registreret lovligt. Der nævnes intet om hverken kontroldata til regionen eller videredeling af data til sundhed.dk.
Region Syd har heller ikke fulgt op på en udvidelse af kodningsforpligtelsen. Det gælder de 7 andre kodeforpligtigelser vedr. de kroniske lidelser som vi har indleveret i årevis.

DAMD indsamler og behandler altså oplysninger, som den ikke er godkendt til. Det betyder, at de data vi er forpligtet til at indberette til DAMD er ULOVLIGT indsamlet og ULOVLIGT viderebragt.

Det er i øjeblikket som udgangspunkt mindre ulovligt at være sentinelblokeret, end det er at være opkoblet.
TIDLIGERE AFLYTTET:

Andet problem:

Region Syd skal som dataansvarlig sikre, at der foreligger en skriftlig aftale med DAK-E om at behandle data. DAK-E må som databehandler nemlig kun behandle oplysninger efter instruks fra den dataansvarlige. Der er med andre ord ikke DAK-E men Region Syd, der som dataansvarlig bestemmer hvilke formål data i DAMD databasen må benyttes til og hvordan de må behandles.

Hvordan disse forhold stiller DAK-E ‘s reelle styrende kompetence over DAMD er meget ubetryggende, men et er sikkert;

Det er en konsekvens af at et virvar af forskellige myndigheder er blevet gjort ansvarlige for en mangfoldighed af databaser, som andre myndigheder så er sat til at behandle, i et fuldstændigt uigennemsigtig netværk. Oplysningerne flyder rundt og den overordnede myndighed Datatilsynet, har slet ikke viden eller overblik over, hvad der sker derude i datahavstrømmen. Der deles rundt på kryds og tværs og ingen – inklusiv Datatilsynet – har overblik over om persondataloven overholdes, fordi de har uddelegeret ansvaret til andre, der heller ikke har styr på det eller forsømmer at registrere, anmelde og få det godkendt.

Bekendtgørelsen er pga dette juridisk død. Der skal foretages en masse anmeldelser og godkendelser inden DAMD overhoved kan fungere som andet end en diabetes database. DAMD bør selv med øjeblikkelig varsel blokere for al data høst af andet en diabetes ellers optræder DAMD ulovligt.

Hvis ikke vi kommer gevaldigt op at stolene vil DAKe også lide en hurtig død når først den dataansvarlige region vågner op af sin dvale. Det er nemlig dem der bestemmer. Alt. Hvad der skal kodes, hvor det skal sendes hen, til hvilket formål og på hvilken måde.

Med DSAMs ny retsstilling i sundhedsloven, der sikre at de kan indstille til flere kodeforpligtigelser, kræver det blot at de forklarer ministeren hvad de ønsker af data til deres forskning. Da kodning og datafangst fremadrettet udelukkende er reguleret i loven og ikke i overenskomsten, skal ministeren blot sanktionere dette, hvorefter region syd kan underrettets om hvad der skal registreres og anmeldes til Datatilsynet. Bliver det godkendt her, er cirklen fuldendt. DAK-E er totalt omgået og har absolut ingen styrende magt over hvilke data der skal behandles i DAMD og til hvilke formål.
TIDLIGERE I AFLYTTET OM EMMET:

LINKS:
dr.dk: Fortrolige sundhedsdata samles ulovligt i database

Jacob Appelbaum: ‘Anakata will not leave Denmark a free man’?

Dansk: Lang RÅ-optagelse af sikkerhedsekspert, hacker og aktivist Jacob_Appelbaum fra hans møde med pressen efter fredagens retsmøde i CSC-hackersagen i Frederiksberg ret.
Eng: Raw press-konference recording 12.09.2014, Frederiksberg, Denmark.
Dansk: Jacob Appelbaum siger blandt andet, at Gottfried Swartholm Warg ‘Ikke kommer til at forlade Danmark som en fri mand’, at han er ‘Politisk fange’ og at de ikke kan lide hinanden – men at han fortjener ‘en fair retssag’.
Han nævner samtidig, at CSCs sikkerhed er skandaløs ringe, at det er yderst problematisk at anklagemyndighederne ikke kender internettet ‘vi har haft det i 30 år, nu må de have lært det’ og ikke mindst: At det er en større forbrydelse, at NSA og pet/fe aflytter alle danskere via fiberkabler.

Eng: J.A, says Gottfried Swartholm Warg ‘will not leave denmark a free man’, is a ‘political prisoner’, that he doesn’t like him or share his views, but: ‘He deserves a fair trial’.

Jacob Appelbaum-IMG 9320.jpg
Jacob Appelbaum-IMG 9320” by RamaOwn work. Licensed under CC-BY-SA-2.0-fr via Wikimedia Commons.

Mere her hos radio24syv:

Fra WIKIPEDIA: Jacob Appelbaum is an American independent computer security researcher and hacker. He was employed by the University of Washington, and is a core member of the Tor project,[4] a free software network designed to provide online anonymity. Appelbaum is known for representing WikiLeaks at the 2010 HOPE conference.[5] He has subsequently been repeatedly targeted by US law enforcement agencies, who obtained a court order for his Twitter account data, detained him 12[6] times at the US border after trips abroad, and seized a laptop and several mobile phones.

Farvel rettighed: Nu vil staten sælge dig til forsøg

Redigeret Gæsteindlæg ved Trine Jeppesen, praktiserende læge

Vi screener og koder som aldrig før. På hospitaler er registreringerne bl.a. drevet af et økonomisk incitament. Der er DRG(DiagnoseRelateredeGruppe) penge i at give folk de dyre diagnoser, mange bidiagnoser og screene for KRAM faktorer(Kost, Rygning, Alkohol, Motion).
fra https://cpr.dk/borgere/beskyttelser-i-cpr/
Skadelig brug af alkohol er et eksempel på en diagnose, som man hurtigt kan blive udstyret med, fordi vi opmuntres til livsstilsscreening. Man skal sådan set bare drikke mere end hvad lægen synes er sundt for en, eller mere end hvad sundhedsstyrelsen anbefaler, før man pludselig kan gøre sig fortjent til dette prædikat. Antal genstande ugentligt er ikke længere et objektivt mål, der er at finde i journalteksten. Et lignende eksempel fra almen praksis er, at sundhedsloven har forpligtet lægerne til, efter hver konsultation, at stille ikke psykotiske psykiatriske diagnoser, så snart der har været fremsat en psykisk klage. Med de diagnosekriterier man bruger idag, er der ikke ret mange patienter, der kan undgå på et eller andet tidspunkt at blive erklæret stressede eller deprimerede.
Sundhedsloven pålagde i første omgang almen praksis at levere alle patientens oplysninger fuldt personhenførbart til administrative, forebyggende og politiske formål. Formuleringen måtte glide ud af sundhedsloven efter skarp kritik i høringssvarene.
Men allerede 2 måneder efter sundhedslovens vedtagelse, forsøgte regeringen sig atter med en enslydende bekendtgørelse. Denne gang undlod man at invitere almen praksis som høringspart, til trods for at det var deres oplysninger man ønskede at få fingrene i. Efter samlede protester fra Lægeforeningen, måtte også denne bekendtgørelse vige.
Man arbejder nu på en formulering der skal sikre at patienternes oplysninger fortsat skal leveres fuldt identificerbart til Statens Serums Institut. Det er den institution der er udpeget af regeringen til at passe på danskernes helbredsoplysninger i et superregister. SSI er samtidig en privat virksomhed, der lever af at sælge personlige helbredsoplysninger til forskningsvirksomheder. Hvordan SSI vil forvalte denne dobbeltrolle, at agere beskytter af privatlivets fred OG tjene penge på at sælge private oplysninger, uden at blande kasketterne sammen, bliver noget af en udfordring.
I almen praksis lever vi i øjeblikket ikke op til reglen om at informere vores patienter om at vi registrerer og deler deres oplysninger med personhenførbare registre, og patienterne gives ingen mulighed for at takke nej til deling før den finder sted. Patienterne ved ofte ikke at deres journaloplysninger nu er tilgængelige på en lang række identificerbare platforme. Det kan være at de pludselig overraskende finder ud af at en registrering eller diagnose giver problemer i kommunallægelige eller forsikringsmæssige sammenhænge.
En diagnose kan idag give anledning til behandlingskrav fra en kommune, som betingelse for at patienten kan opretholde en ydelse, på trods af at der ikke er videnskabelig belæg for denne behandling. Et forsikringsselskab kan fralægge sig dækningsansvar på baggrund af tvivlsomme, forkerte eller fejlfortolkede diagnoser. Forsikringsselskaber arbejder målrettet på at finde den slags “huller” i patienternes bevisførelse for at undrage sig erstatning.
Nu er turen så kommet til ophævelsen af forskerbeskyttelsen. Den 15. januar fremsatte regeringen forslag om at det fremover IKKE skal være en persons rettighed, at man kan frabedes sig at forskningsvirksomheder personligt opsøger patienter, med henblik på rekruttering til forskningsprojekter. Det hedder i lovbegrundelsen at det er regeringens opfattelse at “en del af det der hører med til at være en samfundsengageret borger, at man deltager i forskning. Det er med til at styrke fællesskabet”. Der fremsættes et par argumenter i den sammenhæng. Dels at forskningsindustrien klager over at beskyttelsen går ud over det faktum at man ikke kan lave fuld ud repræsentativ forskning, hvilket er rigtig ærgerligt når nu Danmark ligger inde med verdens mest grundigt gennemregistrerede befolkningsregistre.
Dels er der indenfor de sidste 8 år kun sket en tilvækst på 200.000 borgere, der forbeholder sig retten til forskerbeskyttelse. Til sammenligning var der knap 600.000 der 10 år forinden lod sig forskerbeskytte. Regeringen slutter dermed at, der nok ikke længere er den store interesse i forskerbeskyttelse, eller måske har folk direkte misforstået hvad det indebærer. Formålet er altså at sikre repræsentativ forskning og det forpligtes man til for samfundets og videnskabens skyld. I Helsinki deklarationen hedder det i punkt 5 at; hensynet til forsøgspersonen skal veje tungere end videnskabens og samfundets interesser.
I stykke 10 står der, at vi som læger skal beskytte patientes helbred, privatliv og værdighed. Der er ikke meget privatliv og værdighed tilbage når du som borger fremover, måske mod din vilje, skal finde dig i at blive registreret på en hidtil uset detaljeret facon i forhold til dine livsstilsvaner og helbredsklager, og at disse oplysninger uden at du kan protestere, bliver leveret til Statens Serums Institut, og herefter kan blive solgt fuldt personhenførbart til forskningsvirksomheder, der ser en interesse og mulighed for at tjene penge på at udvikle medicin der macher skavankerne. Konsekvensen er at vi fremover skal vænne os til med mellemrum at modtage direkte henvendelser fra forsknings og medicinal virsomheder, der ligner dem vi så i CCBR affæren sidste år. “Goddag, vi har fået oplyst at du lider af træthed, skadelig brug af alkohol, luft i maven, stress og rejsningsbesvær. Vi er igang med at udvikle en pille mod disse lidelser. Kunne du tænke dig at være med i et forsøg?” Argumentet er at man altid kan takke nej til at deltage i forsøget.
Men det er en postgang for sent, når alle oplysninger allerede er solgt. Der er ikke tale om at privatlivet er respekteret.
I øvrigt understreges det i Helsinkideklarationen ligeledes at patienter der rekrutteres til forsøg skal informeres af en uvildig læge, der skal indhente informeret samtykke. En direkte henvendelse fra selve forskningsinstitutionen, kan vel næppe betegnes som uvildig. Lægelige fremskridt hviler på forskning og en del af disse må nødvendigvis udføres som forsøg på og med mennesker. Men glem ikke at individets ret og hensynet til patienten altid går forud for videnskaben. At patienterne stiller sig selv frivilligt til rådighed for medicinske forsøg er en værdifuld gave som vi skal værne om. Den er et produkt af tillidsforholdet mellem patient og læge. Tavshedspligten er i den forbindelse essentiel. Lægen har lovet ikke at dele med andre hvad der er blevet ham åbenbaret i konsultationen med patienten, med mindre de er blevet enige herom. Patienten bliver bare ikke spurgt længere. Individets rettigheder er elimineret, fordi de trumfes af overordnede borgerpligter. Det forventes at man som god moderne samfundsborger bidrager.
Det informerede samtykke er en illusion, når der først bliver spurgt om tilladelse til deling af personlige helbredsoplysninger, efter salg og delinger har fundet sted.
Vi er igang med at underminere det tillidsbasserede sundhedsvæsen for at tilgodese overordnede interesser som økonomiske incitamenter. Hvornår har vi nået grænsen for hvad vi vil udsætte tavshedspligten, tilliden og patientens rettigheder for?

I England foregår der lignende bevægelser – læs her: http://www.theguardian.com/society/2014/jan/19/nhs-patient-data-available-companies-buy

Tidligere indlæg af Trine Jeppesen: https://aflyttet.dk/klamydiatest-det-er-ikke-anonymt-hos-laegen/
https://aflyttet.dk/vi-har-faet-oplyst-at-du-lider-af-rejsningsbesvaer-kunne-du-taenke-dig-at-vaere-med-i-et-forsog/