DAMD ikke slettet – og der samles stadig flere data

Af Trine Jeppesen, patientdataforeningen

DAK-E har fortsat fuld kontrol over den komplette DAMD database.
Region S oplyste for to uger siden, at deres databehandler DAK-E var færdig med at slette alle ulovligt indsamlede data i DAMD. På DAK-Es hjemmeside hævdes det at programmet Sentinel, som DAK-E anvendte til at høste data ulovligt fra praktiserende læger med, nu er ændret, således at programmet kun behandler de data, der er tilladelse til. Det viser sig nu, at det er langt fra tilfældet.

DAK-E har udelukkende fået tilladelse til at hente data på én klinisk kvalitets database: diabetes.
Datatilsynet har ikke givet tilladelse til mere. Myndighederne har afgjort at data indhentet uden tilladelse skal slettes.

DAK-E’s data-høst-program Sentinel kopierer og lagrer uforandret hver eneste dag alle patienternes fortrolige data over på en lukket SQL-database på lægens computer, som hele tiden har været brugt af DAK-E til at overføre ulovlige data fra. Lægen kan ikke forhindre dette. Lægen kan ikke se hvad der foregår eller hentes i denne “sorte boks”.

DAK-E har entydigt den fulde adgang til og kontrol over nøjagtig de samme data, som de hele tiden har haft.
DAMD databasen eksisterer i komplet form i den “sorte boks” på lægernes computere.

DAK-E er databehandler for Region S. DAMD er en klinisk kvalitetsdatabase med tilladelse til at hente data på diabetes. DAK-E har uforandret adgang til at behandle hele den datamængde, der udgjorde den ulovlige DAMD. Det strider imod god databehandlerskik, og er langt mere end hvad der er nødvendigt og tilstrækkeligt til formålet.

Patientdataforeningen har idag henvendt sig via deres advokat direkte til Region S og Kammeradvokaten, med henblik på at få slettet alle data, der ikke er tilladelse til, herunder den DAMD database, der fortsat eksisterer og kontrolleres af DAK-E, på de praktiserende lægers computere.

DAMD rammer EU: 1984 for Patient-Data

Euroscience skriver onsdag den 25.3.2005 om DAMD:

‘Consider the following scenario: You feel a little tired and unfit and you decide to have a talk with your doctor. During the talk, you mention your high consumption of alcohol, your erection problems – along with your personal problems with your wife – and your financial issues. After the talk, the doctor makes notes, recording key problems from the conversation. Then she recommends a blood test and she prescribes some medicine. All this information including the health data, the intimate personal problems, the social references together with the results of your blood tests and all prescribed medicines over the past seven years have been sent to a database and stored under your unique personal identity number. Neither you, nor your doctor, are aware of the way your data has been handled’

Read more: http://www.euroscientist.com/one-step-too-far-for-danish-legendary-transparency/#ixzz3VR6zvwEB
Artiklen henviser iøvrigt til Kulturminister Marianne Jelveds interview med aflyttet på radio24syv – ligger her som podcast/download:
http://www.radio24syv.dk/programmer/aflyttet/11019113/aflyttet-uge-10-2015/