SNOWDEN: FE vildleder

Den danske aktivist og musiker Peter Kofoed har interviewet Edward Snowden elektronisk. Han bringer samtidig en sviende kritik af dansk presse – aflyttet.dk bringer her et uddrag – resten kan læses på denfri.dk

Interview med Edward Snowden:

Peter Kofod (PK) : Hvordan har du det med Thomas Ahrenkiels (chef for forsvarets efterretningstjeneste) nylige kommentar om at han ikke har “grund til at antage eksistensens af ulovlig, amerikansk efterretningsvirksomhed, rettet mod Danmark”?

ES:(Edward Snowden) Jeg tror fornuftige mennesker er enige om, at de myndighedspersoner som laver vildledende ordspil, ikke gør offentligheden en tjeneste. Virkeligheden er, at når du spørger, hvorvidt de spionerer imod dig, kan du ikke bare tage svar fra NSA, GCHQ eller nogen anden efterretningstjeneste for gode varer. Især ikke, når der er overvældende beviser for, at de rent faktisk gør det
Vi så et eksempel på dette i den virkelige verden for nyligt, da den tyske indenrigsminister udtalte at NSA havde forsikret ham om, at de “følger tysk lov i Tyskland”, og at de ikke spionerer mod tyske interesser – én måned før journalister afslørede, at NSA rent faktisk gjorde lige præcis dét.
Danskere burde begynde at stille nogle alvorlige spørgsmål, når deres regering tilsyneladende gør det samme som den tyske. Skal de virkelig løbe an på at journalister udfører et efterforskningsarbejde, som regeringen burde tage sig af? Og stiller medierne de rigtige spørgsmål til regeringen? Når danske myndigheder hævder at de ”måske” indsamler oplysninger der svarer til hvad der blev afsløret i Norge og giver det videre til NSA – så taler de om ét specifikt program. Dette er kun en brøkdel af de signaler [efterretninger, red.], NSA ser på fra Danmark. Samlet set taler vi om millioner og atter millioner efterretninger, hver eneste dag.
Hvis sandheden skal frem, er borgere nødt til at bede deres regeringer om at offentliggøre, hvor store mængder data der med overlæg bliver videregivet til NSA under alle programmerne, ikke kun dem som journalister allerede har afsløret– og den danske regering ville være nødt til at undersøge hvor stor en del af dens borgeres kommunikation passerer gennem NSAs systemer på verdensplan, ikke bare indenfor landets egne grænser.
En tommelfingerregel lyder: Hvis en repræsentant for regeringen bruger en sætning som: “ikke rettet mod”, er de i gang med at vildlede. Masseovervågning er per definition ikke målrettet, og det er derfor borgerne som sådan der risikerer at blive ofre for den, snarere end enkelte forbrydere.

PK: Hvis danskere gerne vil hjælpe dig, hvad kan de så gøre?

ES: Én ting almindelige borgere kan gøre – uanset deres nationalitet – er at kontakte deres folkevalgte politikere og gøre opmærksom på, at mistanke-fri masseovervågning er en overtrædelse af vores rettigheder og at det må stoppe. Folk burde være i stand til ringe til en ven, besøge en hjemmeside eller skrive et brev, uden at skulle overveje hvad regeringen mon vil tænke om det – uanset om det er den danske regering, eller en hvilken som helst anden regering – og vi har brug for bedre love, og bedre teknologiske standarder indført for at sætte en stopper for den dårlige opførsel vi ser i dag.


Læs resten af interviewet med Edward SNowden på denfri.dk

Peter Kofod bringer samtidig en syngende lussing til Dansk Presse:

OM INTERVIEWET:
Ved Peter Kofod:
Interviewet med NSA whistlebloweren Edward Snowden fandt sted via elektronisk kommunikation i starten af februar 2014. På www.freesnowden.is kan du følge med i hans afsløringer, de offentliggjorte kildedokumenter, anklagerne mod ham – og også donere til hans forsvar. Lige så vigtigt: forlang mere af medierne i Danmark!
Peter Kofod er dansk aktivist, musiker og skribent. Hans hjemmeside er www.peterkofod.dk
Om interwievet: Efter at have betragtet hvor elendigt danske medier (som helhed; der er cirka en håndfuld vigtige undtagelser) har håndteret NSA-skandalen i almindelighed – og afsløringen af spionagen mod klimatopmødet i København i særdeleshed – besluttede jeg mig for at gå direkte til kilden, whistle-bloweren Edward Snowden, og lade ham fortælle om sit syn på afsløringerne, deres betydning for demokratiet og mediernes rolle, i en dansk kontekst så vidt det nu kan lade sig gøre.

Der var ingen begrænsninger på hvad jeg måtte spørge om, ligesom jeg ikke har censureret i Snowdens svar.
Jeg vidste i forvejen, at Snowdens metode er, at han ikke vil ”foregribe journalisters arbejde med kildematerialet”, så der var ingen grund til at spilde tid på at spørge om: ”Aflytter NSA Thorning?”, ”Medvirker PET og/eller FE til mord på civile i lande vi ikke er krig med?”, og ”Er det Forsvarets Efterretningstjeneste (T-sektionen fx) der udfører NSAs/GCHQs indsamling i Danmark?”. Dette er naturligvis 3 spørgsmål som står højt på listen hos samtlige danske medier (right?), men måden dé forhåbentlig bliver besvaret på, er når journalister begynder at grave, tale med kilder og finde frem til dokumenter som magthaverne helst ikke vil have frem. (De skulle prøve det – Det er meget federe end bare at bearbejde pressemeddelelser fra efterretningstjenester og renskrive talking-points fra spindoktorer!)

Som det fremgår, hopper jeg ikke med på den”lad-som-om-du-ikke-selv-mener-noget-om-noget” vogn, som journalister tit bruger som undskyldning for ikke at holde magthavere til ansvar; dette er der 2 grunde til:
1) Det er grundlæggende åndssvagt at skjule sine holdninger; det er mere ærligt at lægge dem åbent frem, så læseren kan tage dem med i betragtning når hun/han selv skal tage stilling
2) Virkeligheden er ikke neutral, og alle ”synspunkter” er ikke lige gode. Et enkelt eksempel: Ligegyldigt hvor mange gange folk påstår at Snowden er russisk spion, ændrer det ikke på, at der aldrig har været fremlagt et eneste indicium, endsige bevis, for det. Alt offentligt tilgængeligt materiale peger entydigt i retning af, at han er en klassisk whistle-blower. Det er uhæderligt (men almindeligt i medierne) at lade som det er ”objektivt” eller ”neutralt” at præsentere de to synspunkter side om side, uden som journalist, at fortælle at det ene synspunkt er ligeså tumpet som: ”vi invaderede Irak på grund af MasseØdelæggelsesVåben”.
SÅ for the record: Snowden er, som whistle-blowere før ham, en helt. Han har risikeret alt, for at vi som borgere i demokratiske samfund har den information vi har brug for, for at have en chance for at rette op på den katastrofekurs vores magthavere har kastet os ud på. Det burde enhver journalist kunne skrive under på – og ytre offentligt. Journalistik ER per definition ”freedom of information”-aktivisme, også selvom danske journalister ofte ser ud til at have glemt det.

Spørgsmål til Datatilsynet: Stoler I på CSC?

IN PROGRESS – Af: Anders Kjærulff

Eagle Alliance: Eagle Alliance is a joint venture of Computer Sciences Corporation and Northrop Grumman Corporation solely dedicated to serving the U.S. Intelligence ...
Efter forrige uges spekulative artikel om sikkerheden for danske data i hænderne på amerikanske firmaer, har jeg i dag sendt følgende (lange og sikkert ikke vanvittigt klare) spørgsmål til Datatilsynet:
1. Stine Brix stillede i 23. maj i år dette spørgsmål til justitsministeren: http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/reu/spm/700/svar/886527/1124172/index.htm
‘Ministeren bedes be- eller afkræfte at amerikanske myndigheder, med eller uden hjemmel i USA Patriot Act, kan få udleveret data om danske borgere, som behandles af en amerikanskejet virksomhed, f.eks. CSC, på vegne af danske myndighedersom f.eks. Politiet, SKAT eller CPR, uanset om der er indgået en databehandleraftale mellem den amerikansk ejede virksom-hed og den danske myndighed og hvad denne aftale måtte in-deholde, og derudover be- eller afkræfte at dette kan ske uden inddragelse af en dansk domstol, samt at de amerikanske myndigheder kan forbyde den amerikansk ejede virksomhed at gøre den danske myndighed opmærksom på, at der er blevet udleveret data?’

Det er jer, Datatilsynet, der svarer og I henholder jer til en afgørelse i EU-kommisionen og afslutter med: ‘I lyset af det ovennævnte svar fra EU-Kommissionen vurderer Datatilsynet umiddelbart, at et krav om udlevering til amerikanske myndigheder begrundet i Patriot Act ikke i sig selv indebærer hjemmel til udlevering efter persondataloven. Hvis ikke der foreligger en hjemmel i dansk lovgivning til udleveringen, herunder eventuelt en retskendelse, kan den danske databehandlers udlevering af oplysninger efter omstændighederne udgøre en overtrædelse af persondataloven.”
Og nu – endeligt – spørgsmålet: Har de seneste afsløringer af den tidligere NSA-ansatte Edward Snowden, der har påvist at amerikanske firmaer ved hemmelig ordre(FISA) kan pålægges at udlevere data på deres kunder, ændret på den konklusion?

2. Er det noget Datatilsynet kunne tænkes af egen drift at ville undersøge nærmere, da det handler om væsentlige nationalt kritiske forhold for Danmark, da f.eks. Folketinget, Politiet, SKAT og CPR administreres af det amerikansk ejede firma CSC, der udover Danmark, har flere kontrakter med blandt andet NSA?

3. HVIS der er mistanke om, at CSC kan have overtrådt persondataloven – har Datatilsynet nogen sanktionsmuligheder?
Datatilsynets Logo
Afsendt i dag – opdaterer med svar…. OG HER ER DET: https://aflyttet.dk/svar-fra-datatilsynet-det-ligger-hos-eu-og-myndighederne/
Baggrund: Når jeg har henvendt mig til Datatilsynet istedet for Justitsministeriet skyldes det selve Datatilsynets formål, der står på hjemmesiden: ‘Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes’, og mulig NSA-overvågning af Danske Institutioner som Politi, CPR og SKAT må i høj grad siges at høre under netop persondatalov.

Når CSC, Computer Science Coorperation påkalder sig særlig opmærksomhed, skyldes det, at de i dag er leder af den såkaldte ‘Eagle Alliance’, et samarbejde mellem CSC og Northrop Grumman og en række andre, mindre firmaer, der har store kontrakter hos NSA og har haft det længe.
‘Eagle Alliance is a joint venture of Computer Sciences Corporation and Northrop Grumman Corporation solely dedicated to serving the U.S. Intelligence …’, lyder forklaringen, hvis man slår det op..på google.

Men det begynder tilsyneladende allerede i 1998: CSC nævnes blandt andet i et længere interview om Echelon 2 – med en af systemets arkitekter, Bruce McIndoe, lavet af Kenan Seeberg og Bo Elkjær i 2002:
“You were one of the architects for Echelon II. When did you work on that program for the NSA?”

“When I was at CSSI. We worked for the NSA most of the time that CSSI existed. Mainly from 1987 until four years ago. At that time, my company was bought out by a company known as the Computer Science Corporation. Although CSSI was involved in many large-scale projects for the NSA, Echelon was probably the biggest.”

“Is Echelon II some sort of superstructure to Echelon?”

“Yes. Echelon has existed for a long time, as you know, and they needed to update the system.”
….
‘ In 1998, Computer Science Corporation took over Bruce McIndoe’s company – and with that the Echelon contract with the National Security Agency. Shortly afterwards, Bruce McIndoe co-founded the company he now works for.’

‘Echelon’ er kodenavnet for det globale overvågningssystem, hvis eksistens blev afsløret i 2001 og iøvrigt beskrevet i en diger rapport bestilt af EU-kommisionen – der desværre udkom den 11. juli, 2001 – kort før 11. september.
Da krigen mod terror gik i gang, måtte små ting som bekymring over overvågning vige.
Siden da er Echelon blevet udbygget voldsomt, som de to NSA-whistleblowere Edward Snowden og William Binney begge har fortalt om. Dele af programmet har nu navne som ‘PRISM*, ‘Boundless Informant’, ‘Stellar Wind’ og Xkeyscore.