SNOWDEN: Danskeres data udleveres til NSA via andre lande – ingen officielle garantier gælder

Er det for svært for den øvrige presse at forstå det her? Og få taget røret og ringe til nogen ministre og spørge om de stadig ikke mener, der sker noget ulovligt???Snowden har søgt asyl i EU - ingen har svaret ham - de må ikke for USA

Og er det for sent at tage en afgørende vigtig debat om hvilken verden vi vil leve i? Som det ser ud lige nu, er vi tilsyneladende styret af et folketing, der stiller sig tilfreds med, at ‘der ikke foregår ulovlig overvågning i Danmark’ – sandsynligvis vel vidende, at det BEHØVER der heller ikke – data opsnappes alligevel i et andet land og så – simsalabim – er der ikke noget ulovligt ved det…På EU siden spørges der hyklerisk til, om Snowden gerne ville have asyl i EU – han gør opmærksom på at han HAR søgt flere steder – men fik det her svar: ‘As for asylum, I do seek EU asylum, but I have yet to receive a positive response to the requests I sent to various EU member states. Parliamentarians in the national governments have told me that the US, and I quote, “will not allow” EU partners to offer political asylum to me, which is why the previous resolution on asylum ran into such mysterious opposition. I would welcome any offer of safe passage or permanent asylum, but I recognize that would require an act of extraordinary political courage’.

Herunder en udvalgt række svar fra Edward Snowden til EU Parlamentet, som har bedt ham svare på en række spørgsmål i forbindelse med en undersøgelse af ‘Electronic Mass Surveillance of EU Citizens’ – flere af dem har Danmark som eksempel:

OM DATAUDVEKSLING OG LOVLIGHED
‘The result is a European bazaar, where an EU member state like Denmark may give the NSA access to a tapping center on the (unenforceable) condition that NSA doesn’t search it for Danes, and Germany may give the NSA access to another on the condition that it doesn’t search or Germans. Yet the two tapping sites may be two points on the same cable, so the NSA simply captures the communications of the German citizens as they transit Denmark, and the Danish citizens as they transit Germany, all the while considering it entirely in accordance with their agreements. Ultimately, each EU national government’s spy services are independently hawking domestic accesses to the NSA, GCHQ, FRA, and the like without having any awareness of how their individual contribution is enabling the greater patchwork of mass surveillance against ordinary citizens as a whole.´ – Snowden til EU – http://site.d66.nl/intveld/document/testimony_snowden/f=/vjhvekoen1ww.pdf

HVAD BURDE EU GØRE?
‘The Parliament should ask the NSA and GCHQ to deny that they monitor the communications of EU citizens, and in the absence of an informative response, I would suggest that the current state of affairs is the inevitable result of subordinating the rights of the voting public to the prerogatives of State Security Bureaus’
‘The NSA not only enables and guides, but shares some mass surveillance systems and technologies with the agencies of EU member states. As it pertains to the issue of mass surveillance, the difference between, for example, the NSA and FRA is not one of technology, but rather funding and manpower. Technology is agnostic of nationality, and the flag on the pole outside of the building makes systems of mass surveillance no more or less effective’


OM HVORFOR VI BØR RÅBE OP: INDUSTRISPIONAGE OG AFPRESNING

‘We learned only days ago that the GCHQ compromised a popular Yahoo service to collect images from web cameras inside citizens’ homes, and around 10% of these images they take from within people’s homes involve nudity or intimate activities
(http://www.theguardian.com/world/2014/feb/27/gchq-nsa-webcam-images-internet-yahoo).
In the same report, journalists revealed that this sort of webcam data was searchable via the NSA’s XKEYSCORE system, which means the GCHQ’s “light oversight regime” was used not only to capture bulk data that is clearly of limited intelligence value and most probably violates EU laws, but to then trade that data with foreign services without the knowledge or consent of any
country’s voting public. We also learned last year that some of the partners with which the GCHQ was sharing this information, in this example the NSA, had made efforts to use evidence of religiousconservatives’ association with sexually explicit material of the sort GCHQ was collecting as a grounds for destroying their reputations and discrediting them (http://www.huffingtonpost.com/2013/11/26/nsa-porn-muslims_n_4346128.html).
The “Release to Five Eyes” classification of this particular report, dated 2012, reveals that the UK government was aware of the NSA’s intent to use sexually explicit material in this manner, indicating a deepening and increasingly aggressive partnership. None of these religious conservatives were suspected of involvement in terrorist plots: they were targeted on the basis of their political beliefs and activism, as part of a class the NSA refers to as “radicalizers.” I wonder if any members of this committee have ever advocated a position that the NSA, GCHQ, or even the intelligence services of an EU member state might attempt to construe as “radical”?
If you were targeted on the basis of your political beliefs, would you know? If they sought to discredit you on the basis of your private communications, could you discover the culprit and prove it was them? What would be your recourse? And you are parliamentarians.
Try to imagine the impact of such activities against ordinary citizens without power, privilege, or resources. Are these activities necessary, proportionate, and an unquestionable matter of national security?

A few weeks ago we learned the GCHQ has hired scientists to study how to create divisions amongst activists and disfavored political groups, how they attempt to discredit and destroy private businesses, and how they knowingly plant false information to misdirect civil discourse (https://firstlook.org/theintercept/2014/02/24/jtrig-manipulation/).
To directly answer your question, yes, global surveillance capabilities are being used on a daily basis for the purpose of economic espionage. That a major goal of the US Intelligence Community is to produce economic intelligence is the worst kept secret in Washington’.

LÆS OGSÅ:
Retskendelse? Ikke for FE…
Han, Hun og Bagdøren

Digital Velfærd=Registersamkøring

Kommentar: Anders Kjærulff

Når moderniseringstyrelsen, indenrigsminsteriet og Digitaliseringstyrelsen i dag, den 30 september, har afsløret ‘den store plan’, blev det hele solgt under det tilforladelige navn: Digital Velfærd.
»Hvis man har et ærinde, så kommer man derhen. Det øjeblik, det går op for én, at der er noget at komme efter, så bruger man det,« sagde Margrethe Vestager vanligt krypto-banalt til Berlingske Tidende.
Slagnumrene var intelligente toiletter, en flok robotstøvsugere og så nogen smartere patientkraner til de gamle. Men det er slet ikke der, Vestager, Corydon, Astrid Kragh og Helle vil hen. Det handler om registre, besparelser – også kaldet ‘smarte løsninger’ – og om EU-harmonisering.
Man kan læse sig ind på det via digitaliseringstyrelsens hjemmeside hvis man da ellers fatter en brik af hvad de siger – kancilli-sproget har nemlig fået et ekstra lag lak med ren og skær digital ‘bullshit-talk’, snak, som man iøvrigt allerede har idømt sosuassistenter, folkeskolelærere og sygeplejesker fornøjelsen af at skulle tolke for befolkningen: ‘Sygeplejersker, lærere, sosu-assistenter og andre fagprofessionelle får en central rolle i at motive-re og støtte den enkelte borger til at benytte de teknologiske løsninger. Velfærdsuddannelserne skal sikre, at de nyuddannede har de rette redskaber og digitale kompetencer til at løfte de arbejdsopgaver, der venter dem efter studierne’. Hvem der skal BETALE for det udstyr vi borgere nu skal anvende for at komme i kontakt med dem, hvis arbejde vi selv skal udføre og som vi betaler en stor del af vores skat til, det taler vi ikke om.
Det handler jo om at spare statens penge, ikke borgernes.
Havde det sidste været tilfældet havde man nok heller ikke konsekvent brugt iPhones, MacBook Pro og iPads i læssevis, når det hele skal sælges på smarte videoer. Det hænger muligvis sammen med at Folketingets medlemmer er flittige brugere af deres gratis iPads og iPhones. Og det er synd. Der findes nemlig alternativer. Men fri, gratis software, åbne løsninger og Ubuntu-kreativitet er i den Digitale Velfærd blevet en indbygget, elitær foragt for de, der på femte år sidder og hakker i virusbefængt WindowsPC, der stadig mangler et par afdrag, som ringer fra en ældre Nokia og som, helt forståeligt, ikke fatter at en mobiltelefon skal koste 4000-5000 kr.
Men det er ikke ren bullshit. Der er faktisk en kerne i det her. Registrene. …Og her er der vækstpotentiale:
‘I takt med, at flere velfærdsydelser vil blive leveret digitalt, og at myndigheder i stigende grad vil dele relevante informationer om borgerne med andre myndigheder, vil it-sikkerhed og sikring af privatliv blive et vigtigt fokusområde i de kommende år.’
Ovenstående sætning er et uddrag af de såkaldte ‘forudsætninger’ for digitalisering, og det må siges at være imponerende at man er i stand til at bruge myndigheders massive registersamkøringer af borgerne, noget, der i den grad er et hovedmål(fordi vi skal SPARE), samtidig med ‘sikring af privatliv’ – uden at man på nogen måde er i stand til at se, at de to ting er hinandens totale modsætninger.
Det er så langt ude, at det nærmer sig det sjofle.
Men det bliver værre endnu.
For mens vi danske borgere har ventet med længsel på en afløser for det fatalt dårlige nemID eller i det mindste bare en seriøs opgradering, ja, så ser det ikke ud til, at det kommer til at ske.
Man venter nemlig på noget nyt, og humper imens ind i det, der skulle være et digitalt tigerspring for fuld registersamkøring, helt uden at have styr på sikkerhed – eller borgernes rettigheder. Overhovedet.
Det nye, det der står og blinker i horisonten som det sandsynligvis EGENTLIGE mål med al ståhejen, det hedder nemlig: e-SENS.
Her bevæger jeg mig ud på en tynd gren: Det er nemlig vanvittigt kompliceret at finde ud af, hvad der er i gang og hvad der kun er ideer og hvis man taler om, hvad der gælder for lille Danmark lige nu, så forsvinder hele træet og efterlader os hængende i det tomme rum – eller rettere i cyberspace.

Som det så mundret lyder på digitaliseringsstyrelsens hjemmeside: ”e-SENS startede i april 2013 og løber over 36 måneder. e-SENS konsortiet består af 22 parter, som repræsenterer 20 europæiske lande samt Norge og Tyrkiet og over 100 offentlige organisationer.
Projektet skal konsolidere og videreudvikle komponenter fra de fem storskaleprojekter: STORK, PEPPOL, SPOCS, epSOS og e-CODEX. Fokus vil være på e-health (sundhed), e-justice (lovgivning) og e-Procurement (udbud og indkøb). e-SENS udspringer således fra PEPPOL-projektet, som afsluttede i august 2012, og har fokus på elektronisk handel i EU.’
Og i de såkaldte ‘fælles sikkerhedsstandarter, som digitaliseringstyrelsen har som en af Digital Velfærds forudsætninger, lyder det tekno-poetisk: ‘Standarder skal så vidt muligt være forenelige med fælleseuropæiske standarder anvendt i det fælleseuropæiske e-SENS projekt, der videreudvikler og konsoliderer løsninger fra de såkaldte ”Large Scale Pilots” STORK, SPOCS, PEPPOL, EpSOS og e-CODEX. Generelt bør det tilstræbes, at fællesoffentlige standarder er nationale konkretiseringer / profileringer af internationale standarder og sundhedsområde specifikke standarder’.
STORK er værd at se nærmere på. Det er nemlig et projekt, der er afsluttet – med en færdig ramme for e-ID til hele Europa, en slags Europæisk digitalt pas, der kommer til at være helt centralt i fremtiden.
På den positive side er det et åbent projekt. Man kan sågar diskutere med dem og komme med forslag. I denne måned er der ‘single marked month’. Du kan sende forslag ind til dem her. På den negative side er alle disse projekter offentlige hemmeligheder, som man, klogeligt måske, har afstået fra at diskutere med befolkningerne og istedet gemt på hjemmesider, pakket ind i uforståelige hurra-ord.
Men for nu at opsummere: Vi har altså en regering, der har sat gang i et Digitalt Velfærdsprojekt. For at det skal blive det, man vil have, dvs. muliggøre besparelser i det offentlige på 17 milliarder kroner(!), så skal standarterne være i orden, så der kan registreres, både borgere og offentligt ansatte. De første skal bruge færre af deres egne skattekroner ved ‘smarte løsninger’ og nogen robotstøvsugere.
De sidste skal der holdes styr på, de skal registreres og tidstages og fyres og opkvalificeres til højere lønninger. Samtidig SKAL denne digitale velfærdsøvelse absolut foregå på en fælleseuropæisk, transnational platform, så data kan flyde frit i hele EU….
Som det hedder: ‘ I dag er det fx ofte meget ressourcekrævende at gennemføre offentlige udbud. For at gøre det lettere at gennemføre udbud vil regeringen udarbejde et samlet og overskueligt regelsæt, der implementerer nye EU-regler på området.’
Og eSens – DET handler meget lidt om robotstøvsugere. Det handler om fælles retslige platforme, fælles europæisk elektronisk ID, fælles elektronisk grænsekontrol og ikke mindst: Fælles, delbar EU-patientjournal – det helt store datamareridt, et register, det kommer til at koste formuer at opretholde – og forsvare!
Vi troede vi ‘kun’ fik en robotstøvsuger – men den har EU-flag på og den har tusindvis af andre sager med sig ind af døren – sager der BURDE diskuteres voldsomt offentligt og politisk før man gik videre, ja måske sågar sager, man burde tage en folkeafstemning om?
For når først eSens er i fuld gear, er der ingen vej tilbage. Så hænger vi på den, som de gamle i en fiks kran eller på et selvrensende toilet: Alene, ventende på de nyfrikøbte varme hænder, der aldrig dukkede op….
Børnene – dem kan jeg også se for mig: Med knuste iPad-skærme og udløbne licenser. Med iPhones permanent indstillede på Facebooks forældreintrasider, klikkende sig selv ud af sponsorerede institutioner mens far og mor følger med på webcam og børnene efterlader sig dybt invaliderende dataspor hos gigantiske, transnationale firmaer, som de først møder igen, når der skal søges jobs, tegnes forsikring eller lånes til et hus, en barndom i digitaliseringens skygge, iført deres ‘natural persons eID’ – udviklet af EU – indført af villige danske politikere, der lader somom de har en ide om hvad de gør….
»Hvis man har et ærinde, så kommer man derhen. Det øjeblik, det går op for én, at der er noget at komme efter, så bruger man det’, sagde Margrethe Vestager.
e-Sens og Digital Velfærd PÅSTÅR at gøre tingene bedre. Men for hvem? Hvad er ærindet? Egentlig? Well – ser man på SPOCS, endnu en af de standarter, Vestager tror på fremover, (men som vi endnu ikke deltager i….ifølge hjemmesiden)så nærmer man sig måske en sandhed: ‘Taking down digital boundaries to crossborder buisness’….Det er til at forstå: Seriøs, fuldblods frihandel med borgerne som varer og købere på samme tid….Den forretning bliver god, for nogen.
Men kald det IKKE Digital Velfærd.
Kald det harmonisering.